NGOteka

Organizacje

Biblioteka NGO

Organizacje

Ostatnio zamieszczone

 • Tarkowski, Alek; Plebańska, Marlena (2019-02-21)
  The primary goal of the presence of information and communication technologies in educationThe digitalisation of education is an essential and indispensable means to achieve the primary goal of education, namely ...
 • Tarkowski, Alek; Danielewicz, Michał (2019-02-19)
  For over a decade, we have been witnessing massive changes of social behaviours regulated by copyright law. At the same time we’ve also witnessed the emergence of new forms of expression, new channels of content distribution ...
 • Buchholtz, Sonia; Buchner, Anna; Filiciak, Mirosław; Jasiewicz, Justyna; Kabicz, Paweł; Mierzecka, Anna; Pospieszyńska-Burzyńska, Joanna; Szczerba, Piotr; Tarkowski, Alek; Trzeciakowski, Rafał; Zaniewska, Katarzyna (2018-11-22)
 • Strycharz, Jan (2018-08-02)
  Text and Data Mining (TDM) has a vital role to play to ensure that Big Data exerts an economic impact. Gleaning value from vast informational resources has become an indispensable activity in an ever - expanding ...
 • Bosomtwe, Oliwia; Buchner, Anna; Janus, Aleksandra; Wierzbicka, Anna; Wilkowski, Marcin; Gryszko, Eliza; Kołodziejska, Kinga; Mileszyk, Natalia; Peszkowska, Alicja; Majdecka, Ewa (2018-05-30)
 • Majdecka, Ewa; Strycharz, Katarzyna (2018-03-22)
 • Nieznany autor (2017-12-18)
  Stowarzyszenie Willa Decjusza, gospodarz renesansowej Willi Decjusza w Krakowie, zaprosiło osoby zainteresowane poznawaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego i historią architektury na czterodniowe warsztaty „Dziedzictwo ...
 • Nieznany autor (2017-12-18)
  Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe chciał zintegrować seniorów i młodych ludzi z terenu gminy. Przy tej okazji postanowił przywrócić pamięć o wydarzeniach i miejscach związanych z wielokulturową przeszłością okolic Ujazdu. ...
 • Nieznany autor (2017-12-18)
  W Milanówku, niewielkim podwarszawskim mieście, jest dwadzieścia siedem zabytków wpisanych do rejestru oraz wiele budynków uważanych przez mieszkańców za zabytkowe. Wśród nich jest na co dzień niedostępna dla zwiedzających ...
 • Nieznany autor (2017-12-18)
  Bemowskie Centrum Kultury zaprosi do współpracy nieformalną grupę seniorów grających w brydża. Planują wspólnie oglądać zdjęcia i rozmawiać o pierwszych wspomnieniach związanych z dzielnicą. Seniorzy w swoich domowych ...
 • Jakubowski, Melchior; Sas, Maksymilian; Walczyna, Filip (2017-09-25)
  „Topografia sakralna wieloreligijnych miast ziem ruskich Korony” to objazd naukowy po terenach obecnej zachodniej Ukrainy, który odbył się w terminie 28 VII – 10 VIII 2013 r. Z kolei w dniach 11–22 VIII 2014 r. na dzisiejszej ...
 • Kopczyński, Michał; Siniarska, Anna (2017-09-22)
  Potencjał badawczy wynikający z posłużenia się parametrami budowy ciała dla określenia stanu biologicznego skorelowanego z sytuacją społeczno-ekonomiczną wykazano w dwojaki sposób. Pierwsza część publikacji zawiera zarówno ...
 • Mileszyk, Natalia; Izdebski, Krzysztof; Siwanowicz, Magdalena (2017-07-05)
  Wraz z Fundacją ePaństwo postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej jak w praktyce funkcjonuje ustawa z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, w jaki sposób korzystają z niej wnioskodawcy ...
 • Sikorski, Tomasz; Wątor, Adam (2017-05-18)
  Dzieje Ligi Narodowej [dalej: LN] nie są jak dotąd dokładnie zbadane. Podobnie rzecz się ma z bazą źródłową dotyczącą tej organizacji. Liga w założeniach była organizacją elitarną (w szczytowym okresie funkcjonowania liczyła ...
 • Sikorski, Tomasz; Ptaszyński, Rosław; i inni (2017-05-16)
  Łącznik to ktoś, kto zapewnia kontakt i ciągłość relacji, kto umożliwia porozumienie. W przypadku Albina Tybulewicza (1929–2014), działacza emigracyjnego Stronnictwa Narodowego i społecznika, określenie to mieści w sobie ...
 • Wołodkiewicz, Mateusz Chryzostom; Ferreri, Zachariasz; Święcicki, Grzegorz; Skarga, Piotr; Okoń, Jan [wstęp] (2017-05-16)
  Najstarszy spisany w języku polskim żywot św. Kazimierza Jagiellończyka, pióra Mateusza Chryzostoma Wołodkiewicza, powstał w 1606 roku, po czym zaginął bez śladu na kilkaset lat. Dzięki odnalezieniu w ostatnim czasie ...
 • Jakubowski, Melchior; Sas, Maksymilian; Walczyna, Filip (2017-05-11)
  Zagadnienie „państwa bez stosów” – dawnej Rzeczypospolitej jako państwa, w którym przez długi czas możliwa była w miarę spokojna koegzystencja wyznawców wielu religii – od dawna przyciągało uwagę historyków. Młodzi adepci ...
 • Moraczewski, Jędrzej; Nałęcz, Tomasz (Muzeum Historii Polski, 2015)
  Przewrót w Polsce to jedno z najciekawszych świadectw dokumentujących pierwsze miesiące odrodzonej w listopadzie 1918 roku suwerennej Polski. To zapis zrodzony niemalże na gorąco, kiedy kształtu wydarzeń i atmosfery ...
 • Sikorski, Tomasz; Wątor, Adam (2017-05-11)
  Dzieje Ligi Narodowej [dalej: LN] nie są jak dotąd dokładnie zbadane. Podobnie rzecz się ma z bazą źródłową dotyczącą tej organizacji. Liga w założeniach była organizacją elitarną (w szczytowym okresie funkcjonowania liczyła ...
 • Ciołkoszowa, Lidia; Friszke, Andrzej (Éditions du Dialogue, 1995)
 • Adamus, Oskar; Chmiel, Magdalena; Gajc, Agnieszka; Kozioł, Anna; Majdecka, Ewa; Penza, Zofia; Sierocińska-Dec, Gabriela (2016-12-20)
  W niniejszej publikacji podsumowaliśmy działania z kolejnej edycji projektu “Wizja lokalna” w taki sposób, by mogły być one wykorzystane przez kolejne osoby. Piszemy o tym, czym są Otwarte Zabytki, jak wykorzystywać je ...
 • Śliwowski, Kamil; Janus, Aleksandra; Konik, Magda (2016-09-21)
 • Tarkowski, Aleksander; Plebańska, Marlena; Stokowska, Anna; Śliwowski, Kamil (2016-08-17)
  Celem niniejszego raportu jest zaprezentowanie korzyści płynących z upowszechniania otwartych zasobów edukacyjnych oraz analiza uwarunkowań ich powstawania i rozwoju w polskim systemie oświaty, z uwzględnieniem czterech ...
 • Tarkowski, Alek; Plebańska, Marlena (2016-07-06)
  W debatach o wykorzystaniu technologii cyfrowych w edukacji często brak całościowej wizji. Działania skupiają się więc na jednym tylko rodzaju interwencji. Najczęściej jest to zakup sprzętu, choć także projekty dotyczące ...
 • Kreis, Magdalena (2016-06-01)
  Celem warsztatu jest zapoznanie dzieci (7-12 lat) z pojęciem domeny publicznej oraz zasobami dostępnymi na portalu Polona (www.polona.pl), a później ich twórcze wykorzystanie do stworzenia książek artystycznych.
 • Nieznany autor (2016-05-30)
 • Janus, Aleksandra; Śliwowski, Kamil; Grabowska, Klaudia (2016-05-30)
  Przystępne wprowadzenie w zagadnienia prawa autorskiego, otwartości i otwartego licencjonowania. Niezależnie od tego, czym się zajmujesz, ta prezentacja pomoże Ci zrozumieć jak działa prawo autorskie i czym są licencje ...
 • Janus, Aleksandra; Śliwowski, Kamil; Grabowska, Klaudia (2016-05-30)
  Wykorzystanie otwartych zasobów w pracy muzyka. Prezentacja. Zobacz jak to działa sam i opowiedz o tym innym!
 • Janus, Aleksandra; Śliwowski Kamil (2016-05-30)
  Wykorzystanie otwartych zasobów w pracy grafika. Prezentacja. Zobacz jak to działa sam i opowiedz o tym innym!
 • Janus, Aleksandra; Śliwowski, Kamil (2016-05-30)
  Prawo autorskie i nowe technologie w instytucjach kultury. Jak zmienia się rola instytucji dziedzictwa w świecie cyfrowym w krótkiej i wyczerpującej prezentacji. Zobacz sam i opowiedz o tym innym!
 • Janus, Aleksandra; Śliwowski, Kamil (2016-05-30)
  Wstęp do prawa autorskiego i otwartości dla przemysłów kreatywnych, w krótkiej i wyczerpującej prezentacji. Jak to działa. Zobacz sam i opowiedz o tym innym!
 • Janus, Aleksandra; Śliwowski, Kamil; Grabowska, Klaudia (2015-12-29)
  Manual wyjaśniający zasady i zalety wykorzystania Public Domain Mark do oznaczenia cyfrowych zasobów z domeny publicznej.
 • Śliwowski, Kamil; Janus, Aleksandra (2016-05-19)
  Infografika dla artystów, freenlacerów pracujących w sektorze kreatywnym - o swobodzie użycia grafiki znajdującej się w domenie publicznej
 • Grabowska, Klaudia; Mileszyk, Natalia; Strycharz, Katarzyna; Janus, Aleksandra; Majdecka, Ewa; Śliwowski, Kamil (2016-05-18)
  Schemat przedstawia mechanizm przechodzenia utworów do domeny publicznej (zgodnie z prawem autorskim).
 • Janus, Aleksandra; Śliwowski, Kamil (2016-04-19)
 • Koblak, Monika; Kozubska, Aleksandra; Rębacz, Adam; Meyza, Izabela; Sikora, Krzysztof; Stokowska, Anna; Śliwowski, Kamil (2016-04-10)
  Przedstawiamy zestaw materiałow do samodzielnego przeprowadzenia Otwartej Lekcji czyli spotkania o charakterze warsztatu wprowadzajacego do tematu otwartych zasobów edukacyjnych. Scena- riusz ten został przygotowany do ...
 • Bilska, Agnieszka; Kozubska, Aleksandra; Mikołajczyk, Tomasz; Puciłowska, Marta; Rabenda, Małgorzata; Stokowska, Anna; Śliwowski, Kamil (2016-04-10)
 • Bilska, Agnieszka; Kozubska, Aleksandra; Mikołajczyk, Tomasz; Puciłowska, Marta; Rabenda, Małgorzata; Stokowska, Anna; Śliwowski, Kamil (2016-04-05)
 • Janus, Aleksandra; Paleczna, Dominika; Leszyńska, Agnieszka; Śliwowski, Kamil; Grabowska, Klaudia; Śladowska, Agata; Majdecka, Ewa; Werner-Mozolewska, Katarzyna; Szkodzińska, Dorota; Wilkowski, Marcin; Strycharz, Katarzyna; Mileszyk, Natalia (2016-03-17)
  Przystępna i praktyczna pozycja, w której omówione zostają możliwości wykorzystania i upowszechniania domeny publicznej przez instytucje dziedzictwa. Po jej przeczytaniu czytelnikowi lub czytelniczce nie obce będą zawiłości ...
 • Janus, Aleksandra; Kowalski, Łukasz; Kryczka-Kowalska, Karolina; Miler, Anna; Piekarski, Karol; Zętar, Joanna (2016-02-02)
 • Grabowska, Klaudia; Janus, Aleksandra; Niezgódka, Piotr; Lis, Remigiusz; Strycharz, Katarzyna; Sawko, Katarzyna; Szczepański, Michał; Śliwowski, Kamil; Werner-Mozolewska, Katarzyna (2015-12-22)
  Mówi się, że rozwój technologii dzieli ludzi. My uważamy, że ma szansę również ich łączyć. W Centrum Cyfrowym wierzymy, że umiejętnie wykorzystując potencjał technologii, można usprawniać pracę, budować ...
 • Grabowska, Klaudia; Janus, Aleksandra; Majdecka, Ewa; Werner-Mozolewska, Katarzyna (2015-12-17)
  Często się mówi, że rozwój technologii dzieli ludzi. My uważamy, że ma szansę ich również łączyć. W Centrum Cyfrowym wierzymy, że umiejętnie wykorzystując potencjał technologii, można budować zaangażowanie, a także umacniać ...
 • Grabowska, Klaudia; Janus, Aleksandra; Śliwowski, Kamil (2015-12-15)
  Manual wyjaśniający zasady i zalety wykorzystania mechanizmu Creative Commons Zero do oznaczenia cyfrowych objętych prawem autorskim dedykowanych do domeny publicznej.
 • Nieznany autor (2015-11-29)
  Praktyczne wskazówki dla młodych dziennikarzy obywatelskich i inspiracje do własnych poszukiwań w tej dziedzinie.
 • Nieznany autor (2015-11-29)
  Publikacja dla nauczycieli, wychowawców, animatorów społecznych i dziennikarzy lokalnych pragnących prowadzić zajęcia dziennikarskie dla młodzieży. Zbiór scenariuszy zajęć i porad powstały na podstawie doświadczeń ...
 • Tarkowski, Alek; Majdecka, Ewa (2015-11-19)
  Prowadząc projekt Creative Commons Polska poświęcamy dużo uwagi edukowaniu twórców różnorodnych treści odnośnie zasad ich udostępniania. Uczymy, że aby stosować licencje Creative Commons (CC) należy także poprawnie oznaczać ...
 • Majdecka, Ewa; Śliwowski, Kamil (2015-10-14)
  Publikacja to narzędziownik służący wsparciu działań szkoleniowych i popularyzatorskich na rzecz Otwartej Nauki. W jednym miejscu zebrano wiedzę i materiały dotyczące Otwartego Dostępu, które pomogą wszystkim, którzy zechcą ...
 • Mierzecka, Anna; Jasiewicz, Justyna; Kisilowska, Małgorzata; Sijko, Kamil (2015-09-28)
  Z funkcjonujących w Polsce 12 744 publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w 9708 (76,17%) placówkach są świetlice szkolne. • Ze świetlic korzysta najczęściej kilkudziesięciu uczniów. W najmniejszym stopniu są ...
 • Nieznany autor (2015-09-24)
  Polityka otwartego udostępniania muzealiów Współpraca z Małopolskim instytutem kultury i projektem Wirtualne Muzea Małopolski
 • Gałecka, Marzena (2015-09-04)
  Ogólna prezentacja strat i zniszczeń w zabytkach nieruchomych na obszarze województwa lubelskiego w świetle dokumentów archiwalnych i opracowań statystycznych: stan badań, zestawienie tabelaryczne, ilustracje, projekty ...
 • Komusińska, Jagoda; Maźnica, Łukasz; Strycharz, Jan (2015-08-12)
 • Centrum Cyfrowe (2015-07-17)
  Badania rozpoznające sieciowe otoczenie i potrzeby odbiorców Muzeum Historii Polski, zrealizowane na zlecenie Muzeum.
 • Centrum Cyfrowe (2015-07-17)
  Koncepcja cyfrowego narzędzia edukacyjnego popularyzującego sztukę współczesną, przygotowana na zlecenie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych we współpracy z Zachętą Narodową Galerią Sztuki.
 • Nieznany autor (2015-06-28)
 • Grabowska, Klaudia; Majdecka, Ewa; Śliwowski, Kamil (2015-06-26)
  Dofinansowano z granu MNiSW na promocję nauki
 • (red.) Skibiński, Paweł; (red.) Wiścicki, Tomasz (2015-05-07)
 • (red.) Skibiński, Paweł; (red.) Wiścicki, Tomasz; (red.) Wysocki, Michał (2015-05-07)
 • (red.) Persak, Krzysztof; (red.) Machcewicz, Paweł (2015-04-22)
  Na pozycję składają się artykuły o dwóch ostatnich dekadach PRL-u. Okres ten rozpoczął się gierkowskim „nowym otwarciem” i trwającą 5 lat prosperity, napędzaną kredytami z Zachodu, i szeroko zakrojonymi inwestycjami. Szybki ...
 • (red.) Machcewicz, Paweł; (red.) Persak, Krzysztof (2015-04-22)
  Trzeci tom serii "Polski wiek XX" jest poświęcony historii PRL do grudnia 1970 i Polsce lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Postanowienia konferencji jałtańskiej zdecydowały o włączeniu Polski do bloku sowieckiego. ...
 • (red.) Persak, Krzysztof; (red.) Machcewicz, Paweł (2015-04-22)
  Drugi tom z serii „Polski wiek XX” poświęcony dziejom Polski i Polaków w okresie II wojny światowej. W środku znalazło się 10 tekstów poświęconych różnych aspektom historii Polski w tym dramatycznym okresie. Miłośnicy ...
 • (red.) Persak, Krzysztof; (red.) Machcewicz, Paweł (2015-04-20)
  Na serię wydawniczą "Polski wiek XX" zainicjowaną przez Muzeum Historii Polski składają się cztery tomy esejów historycznych poświęconych losom Polski i Polaków w burzliwym ubiegłym stuleciu. Ideą przewodnią było dostarczenie ...
 • (red.) Bartołd, Joanna (Muzeum Historii Polski, Bellona SA, 2011)
  Pamiętniki Romera obejmują zasadniczo okres 1914-1927. Znaczną ich część zajmują opisy działań wojennych szeroko komentowanych przez autora. Dają one wgląd w stan polskiej armii z okresu dwudziestolecia, jej porównanie z ...
 • Janus, Aleksandra; Werner, Katarzyna; Sawko, Kasia; Majdecka, Ewa; Śliwowski, Kamil; Leszczyńska, Dorota; Haratyk, Paulina; Sielicka, Klara (2015-04-13)
  Publikacja ta jest efektem projektu zrealizowanego przez Zespół Otwartych Zabytków (Centrum Cyfrowe Projekt: Polska), skoncentrowanego wokół odkrywania polsko- niemieckiego dziedzictwa i powiązanej z nim historii. Przygotowana ...
 • Werner, Katarzyna; Majdecka, Ewa; Janus, Aleksandra; Sawko, Kasia; Śliwowski, Kamil; Haratyk, Paulina; Leszczyńska, Dorota (2015-04-13)
  Die Publikation Offene Denkmäler ist das Ergebnis des Projekts, das von dem Team der „Offener Denkmäler“ (des Digitalen Zentrums Projekt: Polen/Centrum Cyfrowe Projekt: Polska) realisiert wurde, um die Erkundung ...
 • Janus, Aleksandra; Kawęcka, Dorota; Zaniewska, Katarzyna; Buchner, Anna (2015-03-30)
  Projekt „Kompetencje instytucji kultury a praktyczny wymiar wdrażania otwartości” stanowił część międzynarodowego projektu badawczego „Open GLAM Benchmark Survey”. Punktem wyjścia dla “Open GLAM Benchmark Survey” było ...
 • (red.) Wołek, Artur; (red.) Bartyzel, Małgorzata (2015-03-20)
  „Polityka Polska” – pismo środowiska Ruchu Młodej Polski (RMP) – stała się w latach 80-tych XX w. głównym ośrodkiem krystalizacji myśli i strategii prawicowej opozycji antykomunistycznej. Jej znaczenie polegało przede ...
 • Sucheni-Grabowska, Anna (Muzeum Historii Polski, 2007)
  Nakładem Muzeum Historii Polski wznowiono pracę doktorską jednego z najwybitniejszych historyków I RP Anny Sucheni-Grabowskiej. Praca ta dotyczy mało spopularyzowanego tematu jakim jest domena królewska w Polsce - podstawowe ...
 • Sucheni-Grabowska, Anna (2015-03-17)
  Prezentowana książka stanowi zbiór dziewięciu tekstów znakomitego i cenionego historyka ustroju, prawa i praktyki politycznej Rzeczypospolitej szlacheckiej prof. Anny Sucheni-Grabowskiej. Znalazły się w niej artykuły już ...
 • (red.) Przeszowska, Agnieszka; (red.) Skibiński, Paweł (2015-03-17)
  Materiały pokonferencyjne ze spotkania polskich historyków w Jadwisinie 25-26.10.2007 r. Muzeum Historii Polski od momentu powołania współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi przy projektowaniu stałej ekspozycji i ...
 • (red.) Przeszowska, Agnieszka; (red.) Skibiński, Paweł (2015-03-17)
  Materiały pokonferencyjne ze spotkania polskich historyków w Jadwisinie 25-26.10.2007 r. Muzeum Historii Polski od momentu powołania współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi przy projektowaniu stałej ekspozycji i ...
 • (red.) Brodacki, Jakub (2015-03-17)
  Konferencja „Polska na tle Europy XVI-XVII wieku” była pierwszym naukowym sympozjum organizowanym przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. W wyniku konferencji powstał niezwykle interesujący materiał naukowy prezentowany ...
 • (red.) Lewczuk, Elżbieta; (red.) Kąkolewski, Igor; (red.) Kopczyński, Michał (2015-03-17)
  Książka "Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań i kultur (XVI-XVIII w.), jest jednocześnie katalogiem wystawy pod tym samym tytułem, zorganizowanej przez Muzeum Historii Polskie w 2012 r. To próba pokazania ...
 • Nieznany autor (2015-01-30)
  Publikacja prezentuje scenariusze warsztatów zrealizowanych w ramach projektu "Medialab wokół dziedzictwa kulturowego Warszawy".
 • Chrzanowska, Ewa; Majdecka, Ewa (2015-01-30)
  Spacerownik śladami zabytkowych szyldów, które można spotkać na warszawskiej Starówce.
 • Maciejczyk, Beata; Świeżak, Katarzyna; Ksieniewicz, Joanna (2015-01-30)
  Spacer śladami warszawskich murali.
 • Kalicka, Joanna; Dzirudziuk, Tomasz; Górecka, Aleksandra; Rycharska, Jagoda; Petryszyn, Konrad (2015-01-30)
  Spacerownik śladami warszawskich targów, sklepów, ulic i domów handlowych Warszawy na przestrzeni wieków.
 • Nieznany autor (2015-01-30)
  Publikacja zawiera przystępne wskazówki, jak skonstruować własną grę miejską oraz przykładowy scenariusz gry "W 150 lat dookoła Woli".
 • Penza, Zofia (2015-01-30)
  Spacerownik śladami zabytków przemysłowych warszawskiej Woli.
 • Penza, Zofia (2015-01-30)
  Spacerownik śladem zabytków związanych z robotniczym budownictwem socjalnym warszawskiej Woli.
 • Nieznany autor (2015-01-30)
  Spacerownik po zabytkach Sandomierza oparty na książce Zygmunta Miłoszewskiego "Ziarno prawdy".
 • Penza, Zofia; Majdecka, Ewa (2015-01-30)
  Spacerownik śladem zabytków Sejn, z uwzględnieniem ich wielokulturowej tradycji.
 • Nieznany autor (2015-01-30)
  Publikacja zawiera zestaw dwóch spacerowników po zabytkach Opola: "Opole piastowskie" oraz "Poniemieckie dziedzictwo w Opolu".
 • Janus, Aleksandra; Haratyk, Paulina; Majdecka, Ewa; Radziwiłko, Katarzyna; Sawko, Kasia; Sielicka, Klara; Śliwowski, Kamil; Werner, Katarzyna (2015-01-30)
  Przewodnik zawiera zestaw scenariuszy i sposobów na wykorzystanie w praktyce serwisu Otwarte Zabytki w działaniach animacyjnych i edukacyjnych, a także przewodnik krok po korku po serwisie. Ponadto można w nim znaleźć ...
 • Werner, Katarzyna; Janus, Aleksandra; Sawko, Katarzyna; Lis, Remigiusz; Śliwowski, Kamil; Niezgódka, Piotr; Majdecka, Ewa; Rybicka, Katarzyna (2014-12-31)
  Publikacja podsumowuje działania wykonane w ramach dwóch edycji projektu "Otwarte Zabytki digitalizacja", w ramach którego digitalizowano wybrane zasoby archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu. Zawiera ...
 • Keller, Paul; Margoni, Thomas; Tarkowski, Alek; Rybicka, Katarzyna (2014-11-04)
  In 2013 the European Union amended the Directive on Public Sector Information, establishing the principle that all available information produced and collected by public sector institutions must be made available for reuse ...
 • Nieznany autor (2014-11-03)
  Library of Open Science encourages students to help their academic teachers in opening up their research publications. Campain promotes Open Access.
 • (red.) Kostro, Robert; (red.) Wóycicki, Kazimierz; (red.) Wysocki, Michał (2014-09-08)
  Publikacja stanowi rezultat dwóch projektów: seminarium "Pamięć Europy Środkowej" i konferencji "Polskie muzea historyczne w kontekście europejskim".
 • Mazgal, Anna; Tarkowski, Alek; Halawa, Mateusz; Wróbel, Paulina (2014-08-22)
  W niniejszym dokumencie pragniemy rozwinąć kwestie przedstawione w opublikowanym w 2012 roku raporcie Nauka programowania w szkołach – czas na upgrade?, będącym raportem otwarcia programu „Mistrzowie kodowania”. Przedstawimy ...
 • Filiciak, Mirosław; Sijko, Kamil; Tarkowski, Alek (2014-08-22)
  Stwierdzenie, że komputery i inne urządzenia elektroniczne sterowane oprogramowaniem wdzierają się we wszystkie sfery naszego życia, brzmi jak truizm. Nowe technologie wywarły wpływ na to jak pracujemy, jak spędzamy czas ...
 • Filiciak, Mirosław; Sijko, Kamil; Tarkowski, Alek (2014-08-22)
  Stwierdzenie, że komputery i inne urządzenia elektroniczne sterowane oprogramowaniem wdzierają się we wszystkie sfery naszego życia, brzmi jak truizm. Nowe technologie wywarły wpływ na to jak pracujemy, jak spędzamy czas ...
 • Nikžentaitis, Alvydas; Kopczyński, Michał (2014-08-08)
  Książka „Dialog kultur pamięci w regionie ULB” pod redakcją Alvydasa Nikžentaitisa i Michała Kopczyńskiego jest owocem dyskusji prowadzonych w latach 2011-2012 podczas serii międzynarodowych seminariów poświęconych pamięciom ...
 • Haratyk, Paulina; Sawko, Kasia; Sielicka, Klara; Śliwowski, Kamil; Werner, Katarzyna; Radziwiłko, Katarzyna (2014-06-27)
  Publikacja przybliża kwestie otwartych licencji i otwartych zasobów edukacyjnych. Zawiera scenariusze zajęć wokół projektu Otwarte Zabytki. Zawiera też przewodnik "krok po korku" po serwisie otwartezabytki.pl
 • Strycharz, Jan (2014-06-12)
  Opracowanie to jest poświęcone analizie programu „Cyfrowa szkoła” od strony jego potencjału do wprowadzenia pozytywnych zmian w zachowania aktorów biorących udział w edukacji polskiego społeczeństwa. Ocena tego potencjału ...
 • Rybicka, Katarzyna; Rymar, Helena; Tarkowski, Alek (2014-06-09)
  Centrum Cyfrowe oraz Creative Commons Polska od niemal dekady pomagają instytucjom kultury wdrażać nowe, otwarte modele dzielenia się cyfrowym dziedzictwem kultury. W nadchodzących latach publiczne instytucje kultury czeka ...
 • Hofmokl, Justyna; Tarkowski, Alek; Ostrowski, Igor; Werner, Małgorzata; Solda-Kutzmann, Donatella; Bartosiak, Jakub; Hess, Paweł; Werner, Katarzyna (Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, 2014-05-22)
  Otwarty rząd to program reform, którego celem jest zwiększenie przejrzystości i efektywności administracji publicznej oraz wzrost zaangażowania obywateli w rządzenie i rozwiązywanie problemów. Niniejsza publikacja jest ...
 • Zuchniewicz, Paweł; Wojtyła, Karol (Muzeum Historii Polski w Warszawie, 2007)
  Książka autorstwa Pawła Zuchniewicza, ilustrowana zdjęciami Ryszarda Rzepeckiego, jest wyborem tekstów papieża o Polsce, jej dziejach i jego stosunku do ziemi ojczystej, w której tkwił „głęboko wrośnięty korzeniami życia, ...
 • Kowalik, Wojciech; Malczyk, Krzysztof; Maźnica, Łukasz; Strycharz, Jan (2014-04-08)
 

Szukaj w repozytorium


Wyszukiwanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Kanały RSS