NGOteka

Centrum Cyfrowe

Biblioteka NGO

Centrum Cyfrowe

 

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, think tank pracujący na rzecz zmiany społecznej i zwiększenia zaangażowania obywatelskiego wykorzystując potencjał narzędzi cyfrowych oraz modeli współpracy opartych na dzieleniu się zasobami i wiedzą. Centrum Cyfrowe jest częścią Fundacji Projekt: Polska.

Ostatnio zamieszczone

 • Mileszyk, Natalia; Izdebski, Krzysztof; Siwanowicz, Magdalena (2017-07-05)
  Wraz z Fundacją ePaństwo postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej jak w praktyce funkcjonuje ustawa z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, w jaki sposób korzystają z niej wnioskodawcy ...
 • Adamus, Oskar; Chmiel, Magdalena; Gajc, Agnieszka; Kozioł, Anna; Majdecka, Ewa; Penza, Zofia; Sierocińska-Dec, Gabriela (2016-12-20)
  W niniejszej publikacji podsumowaliśmy działania z kolejnej edycji projektu “Wizja lokalna” w taki sposób, by mogły być one wykorzystane przez kolejne osoby. Piszemy o tym, czym są Otwarte Zabytki, jak wykorzystywać je ...
 • Śliwowski, Kamil; Janus, Aleksandra; Konik, Magda (2016-09-21)
 • Tarkowski, Aleksander; Plebańska, Marlena; Stokowska, Anna; Śliwowski, Kamil (2016-08-17)
  Celem niniejszego raportu jest zaprezentowanie korzyści płynących z upowszechniania otwartych zasobów edukacyjnych oraz analiza uwarunkowań ich powstawania i rozwoju w polskim systemie oświaty, z uwzględnieniem czterech ...
 • Tarkowski, Alek; Plebańska, Marlena (2016-07-06)
  W debatach o wykorzystaniu technologii cyfrowych w edukacji często brak całościowej wizji. Działania skupiają się więc na jednym tylko rodzaju interwencji. Najczęściej jest to zakup sprzętu, choć także projekty dotyczące ...
 • Kreis, Magdalena (2016-06-01)
  Celem warsztatu jest zapoznanie dzieci (7-12 lat) z pojęciem domeny publicznej oraz zasobami dostępnymi na portalu Polona (www.polona.pl), a później ich twórcze wykorzystanie do stworzenia książek artystycznych.
 • Nieznany autor (2016-05-30)
 • Janus, Aleksandra; Śliwowski, Kamil; Grabowska, Klaudia (2016-05-30)
  Przystępne wprowadzenie w zagadnienia prawa autorskiego, otwartości i otwartego licencjonowania. Niezależnie od tego, czym się zajmujesz, ta prezentacja pomoże Ci zrozumieć jak działa prawo autorskie i czym są licencje ...
 • Janus, Aleksandra; Śliwowski, Kamil; Grabowska, Klaudia (2016-05-30)
  Wykorzystanie otwartych zasobów w pracy muzyka. Prezentacja. Zobacz jak to działa sam i opowiedz o tym innym!
 • Janus, Aleksandra; Śliwowski Kamil (2016-05-30)
  Wykorzystanie otwartych zasobów w pracy grafika. Prezentacja. Zobacz jak to działa sam i opowiedz o tym innym!
 • Janus, Aleksandra; Śliwowski, Kamil (2016-05-30)
  Prawo autorskie i nowe technologie w instytucjach kultury. Jak zmienia się rola instytucji dziedzictwa w świecie cyfrowym w krótkiej i wyczerpującej prezentacji. Zobacz sam i opowiedz o tym innym!
 • Janus, Aleksandra; Śliwowski, Kamil (2016-05-30)
  Wstęp do prawa autorskiego i otwartości dla przemysłów kreatywnych, w krótkiej i wyczerpującej prezentacji. Jak to działa. Zobacz sam i opowiedz o tym innym!
 • Janus, Aleksandra; Śliwowski, Kamil; Grabowska, Klaudia (2015-12-29)
  Manual wyjaśniający zasady i zalety wykorzystania Public Domain Mark do oznaczenia cyfrowych zasobów z domeny publicznej.
 • Śliwowski, Kamil; Janus, Aleksandra (2016-05-19)
  Infografika dla artystów, freenlacerów pracujących w sektorze kreatywnym - o swobodzie użycia grafiki znajdującej się w domenie publicznej
 • Grabowska, Klaudia; Mileszyk, Natalia; Strycharz, Katarzyna; Janus, Aleksandra; Majdecka, Ewa; Śliwowski, Kamil (2016-05-18)
  Schemat przedstawia mechanizm przechodzenia utworów do domeny publicznej (zgodnie z prawem autorskim).
 • Janus, Aleksandra; Śliwowski, Kamil (2016-04-19)
 • Koblak, Monika; Kozubska, Aleksandra; Rębacz, Adam; Meyza, Izabela; Sikora, Krzysztof; Stokowska, Anna; Śliwowski, Kamil (2016-04-10)
  Przedstawiamy zestaw materiałow do samodzielnego przeprowadzenia Otwartej Lekcji czyli spotkania o charakterze warsztatu wprowadzajacego do tematu otwartych zasobów edukacyjnych. Scena- riusz ten został przygotowany do ...
 • Bilska, Agnieszka; Kozubska, Aleksandra; Mikołajczyk, Tomasz; Puciłowska, Marta; Rabenda, Małgorzata; Stokowska, Anna; Śliwowski, Kamil (2016-04-10)
 • Bilska, Agnieszka; Kozubska, Aleksandra; Mikołajczyk, Tomasz; Puciłowska, Marta; Rabenda, Małgorzata; Stokowska, Anna; Śliwowski, Kamil (2016-04-05)
 • Janus, Aleksandra; Paleczna, Dominika; Leszyńska, Agnieszka; Śliwowski, Kamil; Grabowska, Klaudia; Śladowska, Agata; Majdecka, Ewa; Werner-Mozolewska, Katarzyna; Szkodzińska, Dorota; Wilkowski, Marcin; Strycharz, Katarzyna; Mileszyk, Natalia (2016-03-17)
  Przystępna i praktyczna pozycja, w której omówione zostają możliwości wykorzystania i upowszechniania domeny publicznej przez instytucje dziedzictwa. Po jej przeczytaniu czytelnikowi lub czytelniczce nie obce będą zawiłości ...
 • Grabowska, Klaudia; Janus, Aleksandra; Niezgódka, Piotr; Lis, Remigiusz; Strycharz, Katarzyna; Sawko, Katarzyna; Szczepański, Michał; Śliwowski, Kamil; Werner-Mozolewska, Katarzyna (2015-12-22)
  Mówi się, że rozwój technologii dzieli ludzi. My uważamy, że ma szansę również ich łączyć. W Centrum Cyfrowym wierzymy, że umiejętnie wykorzystując potencjał technologii, można usprawniać pracę, budować ...
 • Grabowska, Klaudia; Janus, Aleksandra; Majdecka, Ewa; Werner-Mozolewska, Katarzyna (2015-12-17)
  Często się mówi, że rozwój technologii dzieli ludzi. My uważamy, że ma szansę ich również łączyć. W Centrum Cyfrowym wierzymy, że umiejętnie wykorzystując potencjał technologii, można budować zaangażowanie, a także umacniać ...
 • Grabowska, Klaudia; Janus, Aleksandra; Śliwowski, Kamil (2015-12-15)
  Manual wyjaśniający zasady i zalety wykorzystania mechanizmu Creative Commons Zero do oznaczenia cyfrowych objętych prawem autorskim dedykowanych do domeny publicznej.
 • Tarkowski, Alek; Majdecka, Ewa (2015-11-19)
  Prowadząc projekt Creative Commons Polska poświęcamy dużo uwagi edukowaniu twórców różnorodnych treści odnośnie zasad ich udostępniania. Uczymy, że aby stosować licencje Creative Commons (CC) należy także poprawnie oznaczać ...
 • Majdecka, Ewa; Śliwowski, Kamil (2015-10-14)
  Publikacja to narzędziownik służący wsparciu działań szkoleniowych i popularyzatorskich na rzecz Otwartej Nauki. W jednym miejscu zebrano wiedzę i materiały dotyczące Otwartego Dostępu, które pomogą wszystkim, którzy zechcą ...
 • Mierzecka, Anna; Jasiewicz, Justyna; Kisilowska, Małgorzata; Sijko, Kamil (2015-09-28)
  Z funkcjonujących w Polsce 12 744 publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w 9708 (76,17%) placówkach są świetlice szkolne. • Ze świetlic korzysta najczęściej kilkudziesięciu uczniów. W najmniejszym stopniu są ...
 • Nieznany autor (2015-09-24)
  Polityka otwartego udostępniania muzealiów Współpraca z Małopolskim instytutem kultury i projektem Wirtualne Muzea Małopolski
 • Komusińska, Jagoda; Maźnica, Łukasz; Strycharz, Jan (2015-08-12)
 • Centrum Cyfrowe (2015-07-17)
  Badania rozpoznające sieciowe otoczenie i potrzeby odbiorców Muzeum Historii Polski, zrealizowane na zlecenie Muzeum.
 • Centrum Cyfrowe (2015-07-17)
  Koncepcja cyfrowego narzędzia edukacyjnego popularyzującego sztukę współczesną, przygotowana na zlecenie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych we współpracy z Zachętą Narodową Galerią Sztuki.
 • Janus, Aleksandra; Werner, Katarzyna; Sawko, Kasia; Majdecka, Ewa; Śliwowski, Kamil; Leszczyńska, Dorota; Haratyk, Paulina; Sielicka, Klara (2015-04-13)
  Publikacja ta jest efektem projektu zrealizowanego przez Zespół Otwartych Zabytków (Centrum Cyfrowe Projekt: Polska), skoncentrowanego wokół odkrywania polsko- niemieckiego dziedzictwa i powiązanej z nim historii. Przygotowana ...
 • Werner, Katarzyna; Majdecka, Ewa; Janus, Aleksandra; Sawko, Kasia; Śliwowski, Kamil; Haratyk, Paulina; Leszczyńska, Dorota (2015-04-13)
  Die Publikation Offene Denkmäler ist das Ergebnis des Projekts, das von dem Team der „Offener Denkmäler“ (des Digitalen Zentrums Projekt: Polen/Centrum Cyfrowe Projekt: Polska) realisiert wurde, um die Erkundung ...
 • Janus, Aleksandra; Kawęcka, Dorota; Zaniewska, Katarzyna; Buchner, Anna (2015-03-30)
  Projekt „Kompetencje instytucji kultury a praktyczny wymiar wdrażania otwartości” stanowił część międzynarodowego projektu badawczego „Open GLAM Benchmark Survey”. Punktem wyjścia dla “Open GLAM Benchmark Survey” było ...
 • Nieznany autor (2015-01-30)
  Publikacja prezentuje scenariusze warsztatów zrealizowanych w ramach projektu "Medialab wokół dziedzictwa kulturowego Warszawy".
 • Chrzanowska, Ewa; Majdecka, Ewa (2015-01-30)
  Spacerownik śladami zabytkowych szyldów, które można spotkać na warszawskiej Starówce.
 • Maciejczyk, Beata; Świeżak, Katarzyna; Ksieniewicz, Joanna (2015-01-30)
  Spacer śladami warszawskich murali.
 • Kalicka, Joanna; Dzirudziuk, Tomasz; Górecka, Aleksandra; Rycharska, Jagoda; Petryszyn, Konrad (2015-01-30)
  Spacerownik śladami warszawskich targów, sklepów, ulic i domów handlowych Warszawy na przestrzeni wieków.
 • Nieznany autor (2015-01-30)
  Publikacja zawiera przystępne wskazówki, jak skonstruować własną grę miejską oraz przykładowy scenariusz gry "W 150 lat dookoła Woli".
 • Penza, Zofia (2015-01-30)
  Spacerownik śladami zabytków przemysłowych warszawskiej Woli.
 • Penza, Zofia (2015-01-30)
  Spacerownik śladem zabytków związanych z robotniczym budownictwem socjalnym warszawskiej Woli.
 • Nieznany autor (2015-01-30)
  Spacerownik po zabytkach Sandomierza oparty na książce Zygmunta Miłoszewskiego "Ziarno prawdy".
 • Penza, Zofia; Majdecka, Ewa (2015-01-30)
  Spacerownik śladem zabytków Sejn, z uwzględnieniem ich wielokulturowej tradycji.
 • Nieznany autor (2015-01-30)
  Publikacja zawiera zestaw dwóch spacerowników po zabytkach Opola: "Opole piastowskie" oraz "Poniemieckie dziedzictwo w Opolu".
 • Janus, Aleksandra; Haratyk, Paulina; Majdecka, Ewa; Radziwiłko, Katarzyna; Sawko, Kasia; Sielicka, Klara; Śliwowski, Kamil; Werner, Katarzyna (2015-01-30)
  Przewodnik zawiera zestaw scenariuszy i sposobów na wykorzystanie w praktyce serwisu Otwarte Zabytki w działaniach animacyjnych i edukacyjnych, a także przewodnik krok po korku po serwisie. Ponadto można w nim znaleźć ...
 • Werner, Katarzyna; Janus, Aleksandra; Sawko, Katarzyna; Lis, Remigiusz; Śliwowski, Kamil; Niezgódka, Piotr; Majdecka, Ewa; Rybicka, Katarzyna (2014-12-31)
  Publikacja podsumowuje działania wykonane w ramach dwóch edycji projektu "Otwarte Zabytki digitalizacja", w ramach którego digitalizowano wybrane zasoby archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu. Zawiera ...
 • Keller, Paul; Margoni, Thomas; Tarkowski, Alek; Rybicka, Katarzyna (2014-11-04)
  In 2013 the European Union amended the Directive on Public Sector Information, establishing the principle that all available information produced and collected by public sector institutions must be made available for reuse ...
 • Nieznany autor (2014-11-03)
  Library of Open Science encourages students to help their academic teachers in opening up their research publications. Campain promotes Open Access.
 • Mazgal, Anna; Tarkowski, Alek; Halawa, Mateusz; Wróbel, Paulina (2014-08-22)
  W niniejszym dokumencie pragniemy rozwinąć kwestie przedstawione w opublikowanym w 2012 roku raporcie Nauka programowania w szkołach – czas na upgrade?, będącym raportem otwarcia programu „Mistrzowie kodowania”. Przedstawimy ...
 • Filiciak, Mirosław; Sijko, Kamil; Tarkowski, Alek (2014-08-22)
  Stwierdzenie, że komputery i inne urządzenia elektroniczne sterowane oprogramowaniem wdzierają się we wszystkie sfery naszego życia, brzmi jak truizm. Nowe technologie wywarły wpływ na to jak pracujemy, jak spędzamy czas ...
 • Filiciak, Mirosław; Sijko, Kamil; Tarkowski, Alek (2014-08-22)
  Stwierdzenie, że komputery i inne urządzenia elektroniczne sterowane oprogramowaniem wdzierają się we wszystkie sfery naszego życia, brzmi jak truizm. Nowe technologie wywarły wpływ na to jak pracujemy, jak spędzamy czas ...
 • Haratyk, Paulina; Sawko, Kasia; Sielicka, Klara; Śliwowski, Kamil; Werner, Katarzyna; Radziwiłko, Katarzyna (2014-06-27)
  Publikacja przybliża kwestie otwartych licencji i otwartych zasobów edukacyjnych. Zawiera scenariusze zajęć wokół projektu Otwarte Zabytki. Zawiera też przewodnik "krok po korku" po serwisie otwartezabytki.pl
 • Strycharz, Jan (2014-06-12)
  Opracowanie to jest poświęcone analizie programu „Cyfrowa szkoła” od strony jego potencjału do wprowadzenia pozytywnych zmian w zachowania aktorów biorących udział w edukacji polskiego społeczeństwa. Ocena tego potencjału ...
 • Rybicka, Katarzyna; Rymar, Helena; Tarkowski, Alek (2014-06-09)
  Centrum Cyfrowe oraz Creative Commons Polska od niemal dekady pomagają instytucjom kultury wdrażać nowe, otwarte modele dzielenia się cyfrowym dziedzictwem kultury. W nadchodzących latach publiczne instytucje kultury czeka ...
 • Hofmokl, Justyna; Tarkowski, Alek; Ostrowski, Igor; Werner, Małgorzata; Solda-Kutzmann, Donatella; Bartosiak, Jakub; Hess, Paweł; Werner, Katarzyna (Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, 2014-05-22)
  Otwarty rząd to program reform, którego celem jest zwiększenie przejrzystości i efektywności administracji publicznej oraz wzrost zaangażowania obywateli w rządzenie i rozwiązywanie problemów. Niniejsza publikacja jest ...
 • Nieznany autor (2014-02-26)
  Biblioteka Otwartej Nauki w ramach kampanii Open Access - możesz to zrobić lepiej niż chomik zachęca studentów by pomagali swoim wykładowcom w otwieraniu swoich dorobków naukowych. Kampania promuje model otwartego dostępu ...
 • Grabowska, Klaudia; Rybicka, Katarzyna (2014-02-25)
  Na 18 slajdach w przystępny sposób opowiedziano o ruchu open access, o tym, czym jest otwarty dostęp jako nowoczesne narzędzie komunikacji naukowej, jakie są jego modele prawne i jakimi narzędziami technicznymi się posługuje. ...
 • Konik, Magdalena (2014-02-23)
  Zbiór banerów do pobrania i dzielenia się ideą otwartego dostępu do nauki na portalach społecznościowych. Zdjęcia powstały w ramach kampanii Biblioteki Otwartej Nauki "Open Access - możesz to zrobić lepiej niż chomik".
 • Konik, Magdalena (2014-02-23)
  Seria 4 tapet do pobrania na pulpit Twojego komputera. Tapety powstały w ramach kampanii Biblioteki Otwartej Nauki "Open Access - możesz to zrobić lepiej niż chomik". Co by było, gdyby Maria Skłodowska-Curie pisała do ...
 • Konik, Magdalena (2014-02-21)
  Broszura to krótki przewodnik po otwartości w nauce. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące idei Open Access, modeli otwartości i licencji Creative Commons. Dzięki niej dowiecie się jakie korzyści płyną z otwierania ...
 • Konik, Magdalena (2014-02-21)
  Seria 4 zakładek do książek powstałych w ramach kampanii „Open Access – możesz to zrobić lepiej niż chomik!” Co by było, gdyby Maria Skłodowska-Curie pisała do szuflady? Ile bajtów ma Twój dorobek naukowy? Czy wiedza ma ...
 • Konik, Magdalena (2014-02-21)
  Seria 4 zakładek do książek powstałych w ramach kampanii „Open Access – możesz to zrobić lepiej niż chomik!” Co by było, gdyby Maria Skłodowska-Curie pisała do szuflady? Ile bajtów ma Twój dorobek naukowy? Czy wiedza ma ...
 • Konik, Magdalena (2014-02-21)
  Seria 4 plakatów powstałych w ramach kampanii „Open Access – możesz to zrobić lepiej niż chomik!”. Co by było, gdyby Maria Skłodowska-Curie pisała do szuflady? Ile bajtów ma Twój dorobek naukowy? Czy wiedza ma do Ciebie ...
 • Tarkowska, Joanna (2014-02-18)
 • Lis, Remigiusz; Niezgódka, Piotr; Sawko, Katarzyna; Werner, Katarzyna (2014-02-06)
  Raport z realizacji projektu "Otwarte Zabytki digitalizacja" jest podsumowaniem rocznych działań w ramach pilotażowej akcji skanowania wybranych zasobów archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu. Zawiera szereg ...
 • Filiciak, Mirosław; Mazurek, Paweł; Growiec, Katarzyna (2014-02-05)
  Raport będący efektem ukończonego w grudniu 2013 r. projektu badawczego „Korzystanie z mediów a podziały społeczne” ma na celu krytyczną rewizję dyskusji o kompetencjach medialnych - i podparcie teoretycznych założeń ...
 • Hofmokl, Justyna; Tarkowski, Alek; Ostrowski, Igor; Solda-Kutzmann, Donatella; Werner, Małgorzata; Werner, Katarzyna; Bartosiak, Jakub; Hess, Paweł (2014-01-23)
  Open government is a programme of reforms which aims to increase the transparency and effectiveness of public administration and to increase the involvement of the citizenry in governing and solving problems. This requires ...
 • Filiciak, Mirosław; Buchner, Anna; Danielewicz, Michał (2014-01-20)
  Bohaterami badania nie są twórcy strategii z ministerstw, czy jednostek samorządu terytorialnego, lecz zaangażowani pracownicy różnych podmiotów prowadzących działalność kulturalną. Kulturotwórcy to organizatorzy i animatorzy ...
 • Haratyk, Paulina; Obem, Anna; Sawko, Kasia; Sielicka-Baryłka, Klara; Śliwowski, Kamil; Werner, Katarzyna; "rysiek" Woźniak, Michał (2014-01-14)
  Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz powstał po to, by wspomóc upowszechnianie internetu wśród grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, w tym przede wszystkim seniorów. Jak bowiem wynika z badań World Internet ...
 • Tarkowska, Joanna (2014-01-13)
 • Siewicz, Krzysztof (2014-01-03)
  Przedmiotem niniejszej analizy są przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: pr. aut.) w zakresie, w jakim dotyczą one działalności oświatowej. Analiza prowadzona jest w kontekście problemów ...
 • Siewicz, Krzysztof (2014-01-02)
  Przedmiotem niniejszej analizy są przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych („pr. aut.”) w zakresie, w jakim dotyczą one działalności prowadzonej przez biblioteki. Analiza prowadzona jest w kontekście ...
 • Piotr, Chuchla (2014-01-02)
 • Tarkowski, Alek; Danielewicz, Michał (2013-12-18)
 • Tarkowski, Alek; Danielewicz, Michał (2013-12-12)
 • Centrum Cyfrowe (2013-10-17)
 • Hofmokl, Justyna; Sawko, Katarzyna; Śliwowski, Kamil; Rybicka, Katarzyna; Jachowicz, Łukasz; Tarkowski, Alek (2013-10-16)
  Nowa wersja przewodnika po otwartości (październik 2013) to wstęp do prawa autorskiego, licencji Creative Commons oraz wykorzystywania i publikowania otwartych zasobów adresowany do organizacji pozarządowych i instytucji ...
 • Chuchla, Piotr (2013-10-16)
 • Danecki, Jakub (2013-09-10)
 • Młynarski, Grzegorz; Tarkowski, Aleksander; Jachowicz, Łukasz; Ciacek, Paweł (2013-07-03)
 • Grabowska, Klaudia; Śliwowski, Kamil; Szkodzińska, Dorota; Halszka, Brzóska; Wilkowski, Marcin; Tarkowski, Aleksander; Nowak, Paweł; Haratyk, Paulina; Kalinowska, Anna; Szuflita, Magdalena; Danecki, Jakub; Stunża, Grzegorz; Rozkosz, Ewa (2013-06-19)
 • Lis, Remigiusz; Niezgódka, Piotr; Sawko, Katarzyna; Werner, Katarzyna (2013-02-22)
  Raport jest efektem warsztatów eksperckich dotyczących digitalizacji i udostępniania materiałów znajdujących się w Wojewódzkich Urzędach Ochrony Zabytków, zorganizowanych przez Fundację Ortus oraz Centrum Cyfrowe Projekt: ...
 • Chuchla, Piotr (2013-02-21)
 • Filiciak, Mirosław; Danielewicz, Michał; Buchner, Anna; Zaniewska, Katarzyna (2013-01-14)
  "Tajni kulturalni. Obiegi kultury z perspektywy twórców sieciowych węzłów wymiany treści" to projekt badawczy, będący kontynuacją ilościowego badania nieformalnej ekonomii mediów w Polsce - "Obiegi kultury". Raport dotyczy ...
 • Hofmokl, Justyna; Sawko, Katarzyna; Śliwowski, Kamil; Rybicka, Katarzyna; Jachowicz, Łukasz; Tarkowski, Alek (2012-12-11)
  Przewodnik zawiera wprowadzenie do praktycznej wiedzy z prawa autorskiego, wolnych i otwartych licencji oraz publikowania w otwarty sposób w organizacjach pozarządowych.
 • Hofmokl, Justyna; Tarkowski, Alek; Ostrowski, Igor; Werner, Małgorzata; Solda-Kutzmann, Donatella; Bartosiak, Jakub; Hess, Paweł; Werner, Katarzyna (2012-10-26)
  Otwarty rząd to program reform, którego celem jest zwiększenie przejrzystości i efektywności administracji publicznej oraz wzrost zaangażowania obywateli w rządzenie i rozwiązywanie problemów. Niniejsza publikacja jest ...
 • Jałosińska, Agata; Filiciak, Mirosław; Tarkowski, Alek (Fundacja Ortus, 2011)
 • Danielewicz, Michał; Mazurek, Paweł (Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, 2012-04)
 • Filiciak, Mirosław; Tarkowski, Alek; Hofmokl, Justyna (Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, 2012-01)
 • Hofmokl, Justyna; Śliwowski, Kamil; Tarkowski, Alek (Creative Commons Polska, Gdańsk 2016, 2011)
 

Szukaj w repozytorium


Wyszukiwanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Kanały RSS