NGOteka

Analiza prawna przepisów prawa autorskiego dotyczących bibliotek. Projekt nowelizacji

Biblioteka NGO

Pokaż prosty rekord

dc.contributor.author Siewicz, Krzysztof
dc.date.accessioned 2014-01-02T15:46:32Z
dc.date.available 2014-01-02T15:46:32Z
dc.date.issued 2014-01-02
dc.identifier.uri http://ngoteka.pl/handle/item/207
dc.description.abstract Przedmiotem niniejszej analizy są przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych („pr. aut.”) w zakresie, w jakim dotyczą one działalności prowadzonej przez biblioteki. Analiza prowadzona jest w kontekście problemów zgłaszanych przez przedstawicieli bibliotek w trakcie warsztatów prowadzonych w sierpniu i we wrześniu 2012 roku w zespole bibliotekarzy powołanym przez Centrum Cyfrowe „Projekt Polska” i Poznańską Fundację Bibliotek Naukowych dla realizacji projektu „Reforma prawa autorskiego dla bibliotek” finansowanego z grantu fundacji eIFL. Celem analizy jest sformułowanie propozycji rozwiązań problemów prawno-autorskich, jakie biblioteki napotykają w prowadzonej przez siebie działalności. Rezultatem analizy jest projekt nowelizacji pr. aut., który stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. pl
dc.description.sponsorship Fundacja eIFL pl
dc.language.iso pol pl
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska pl_PL
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subject prawo autorskie, biblioteki, dozwolony użytek pl
dc.title Analiza prawna przepisów prawa autorskiego dotyczących bibliotek. Projekt nowelizacji pl
dc.type Raport pl


Pliki:

Należy do następujących kolekcji

Pokaż prosty rekord

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska Ta pozycja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Szukaj w repozytorium


Wyszukiwanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto