NGOteka

Korzystanie z mediów a podziały społeczne. Kompetencje medialne Polaków w ujęciu relacyjnym

Biblioteka NGO

Pokaż prosty rekord

dc.contributor.advisor The use of media and social divisions. Pole's media competences from a relational perspective
dc.contributor.author Filiciak, Mirosław
dc.contributor.author Mazurek, Paweł
dc.contributor.author Growiec, Katarzyna
dc.date.accessioned 2014-02-05T14:11:16Z
dc.date.available 2014-02-05T14:11:16Z
dc.date.issued 2014-02-05
dc.identifier.uri http://ngoteka.pl/handle/item/215
dc.description.abstract Raport będący efektem ukończonego w grudniu 2013 r. projektu badawczego „Korzystanie z mediów a podziały społeczne” ma na celu krytyczną rewizję dyskusji o kompetencjach medialnych - i podparcie teoretycznych założeń badaniem empirycznym. Autorzy badania postawili sobie zadanie zestawienia sposobów korzystania z mediów z innymi aspektami życia jednostek, w oczywisty sposób ograniczanych zarówno przez indywidualne predyspozycje, jak i ograniczenia związane z nierównościami społecznymi. Tym samym kompetencje medialne potraktowano nie jako uniwersalny zasób wiedzy i umiejętności, lecz jako rozpatrywane indywidualnie kompetencje w realizacji celów stawianych sobie przez użytkowników mediów. pl
dc.description.sponsorship Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pl
dc.language.iso pol pl
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska pl_PL
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subject kompetencje komunikacyjne, internet, media, kapitał społeczny, kapitał kulturowy pl
dc.title Korzystanie z mediów a podziały społeczne. Kompetencje medialne Polaków w ujęciu relacyjnym pl
dc.type Raport pl


Pliki:

Należy do następujących kolekcji

Pokaż prosty rekord

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska Ta pozycja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Szukaj w repozytorium


Wyszukiwanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto