NGOteka

Wolność i prawo w staropolskiej koncepcji państwa

Biblioteka NGO

Pokaż prosty rekord

dc.contributor.author Sucheni-Grabowska, Anna
dc.date.accessioned 2015-03-17T11:16:27Z
dc.date.available 2015-03-17T11:16:27Z
dc.date.issued 2015-03-17
dc.identifier.isbn 978-83-60642-63-4
dc.identifier.uri http://ngoteka.pl/handle/item/284
dc.description Wydany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie tom poświęcony został kluczowym zagadnieniom funkcjonowania Rzeczypospolitej, zwłaszcza w XVI w., ukazując tym samym obszary dotychczasowych zainteresowań badawczych prof. Sucheni-Grabowskiej. Zebranie w jednej pozycji prac powstałych w latach 1963–2001 pozwala poznać część ogromnego dorobku tej autorki. Większość wybranych do ponownej publikacji tekstów dotyczy zagadnień instytucjonalnych I Rzeczypospolitej, zwłaszcza staropolskiego parlamentaryzmu. W tej kwestii autorka wypowiedziała się w otwierającym omawianą pozycję artykule. Pisząc o pryncypialnych elementach staropolskiej koncepcji ustrojowej – wolności i prawie – zaprezentowała, jak te desygnaty państwa polskiego odnajdywały swoje praktyczne przełożenie w instytucjach parlamentarnych. Zapoznając czytelnika z zagadnieniami prawnowolnościowej koncepcji staropolskiego państwa, zarysowała także rozbieżne oceny o naszym dziedzictwie historycznym (od doktryny „Stańczyków” i „czarnej legendy” do historyków zapisujących karty „złotej legendy”), wskazując jednocześnie, że współczesny czytelnik poszukuje wyważonych ocen i dowodów nie do zakwestionowania. W artykule Polskie tradycje demokratyczne epoki odrodzenia (1983) prof. Sucheni-Grabowska ukazała podstawowe i najbardziej znamienne cechy staropolskich urządzeń ustrojowych na tle państwa renesansowego, przytaczając jako przykład Francję i Anglię, a także projekty reform inicjowanych przez obóz demokracji szlacheckiej, identyfikowany z ruchem „egzekucji praw”. pl
dc.description.abstract Prezentowana książka stanowi zbiór dziewięciu tekstów znakomitego i cenionego historyka ustroju, prawa i praktyki politycznej Rzeczypospolitej szlacheckiej prof. Anny Sucheni-Grabowskiej. Znalazły się w niej artykuły już wcześniej opublikowane w czasopismach, pracach zbiorowych lub księgach pamiątkowych (często niskonakładowych, trudno dostępnych), a także tekst dotąd nieznany, napisany przez autorkę w 1990 r. specjalnie do przygotowywanej wówczas księgi o prymasach polskich, która się ostatecznie nie ukazała. pl
dc.language.iso pol pl
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska pl_PL
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subject historia, Polska, prawo, wolność, parlamentaryzm, wolność, tradycje demokratyczne, demokracja, I RP pl
dc.subject Jan Łaski, Jan Ocieski pl
dc.title Wolność i prawo w staropolskiej koncepcji państwa pl
dc.type Książka pl
dc.type Materiały dydaktyczne pl


Pliki:

Należy do następujących kolekcji

Pokaż prosty rekord

Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Ta pozycja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Szukaj w repozytorium


Wyszukiwanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto