NGOteka

Liga Narodowa (1893–1928)

Biblioteka NGO

Pokaż prosty rekord

dc.contributor.author Sikorski, Tomasz
dc.contributor.author Wątor, Adam
dc.date.accessioned 2017-05-11T08:14:50Z
dc.date.available 2017-05-11T08:14:50Z
dc.date.issued 2017-05-11
dc.identifier.isbn 978-83-65248-00-8
dc.identifier.uri http://ngoteka.pl/handle/item/349
dc.description Wspomnienia autorstwa Józefata Bohuszewicza, Stanisława Bukowieckiego, Romana Dmowskiego, Antoniego Marylskiego-Łuszczewskiego, Zdzisława Próchnickiego oraz Gustawa Simona znajdują się w domenie publicznej. Notatki Mariana Seydy oraz Stanisława Grabskiego opublikowane są za zgodą spadkobierców. Spadkobierców Władysława Łukaszewicza, Stanisława Rowińskiego i Stanisława Zielińskiego nie udało się ustalić. Muzeum prosi o kontakt właścicieli lub spadkobierców praw autorskich do wspomnień ww. osób. Treść opracowania (wstępu i przypisów) dostępna jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów i Muzeum Historii Polski w Warszawie. Pełny tekst licencji: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode Podstawę niniejszego opracowania stanowią dokumenty znajdujące się w kolekcji PAN w Warszawie: Wspomnienia z pracy w Lidze Narodowej 1929–1933 oraz Wspomnienia o działaczach Ligi Polskiej i Ligi Narodowej (wycinki prasowe, wypisy, druki ulotne) z lat 1908–1926. pl
dc.description.abstract Dzieje Ligi Narodowej [dalej: LN] nie są jak dotąd dokładnie zbadane. Podobnie rzecz się ma z bazą źródłową dotyczącą tej organizacji. Liga w założeniach była organizacją elitarną (w szczytowym okresie funkcjonowania liczyła niewiele ponad 300 członków), ale o jej znaczeniu świadczy fakt, że kierowała działalnością obozu narodowo-demokratycznego w trzech zaborach i na emigracji. Wpływy LN widoczne były w różnego rodzaju organizacjach: oświatowych, kulturalnych, wychowawczych, samopomocowych, korporacyjnych, akademickich, gospodarczych etc. Dysponowała również Liga doskonale zorganizowanymi narzędziami oddziaływania na opinię publiczną – świetnie redagowanymi dziennikami, tygodnikami, miesięcznikami, pismami specjalistycznymi i fachowymi. Przez LN w ciągu jej całej historii przewinęły się elity intelektualne i polityczne, które po 1918 r. uczestniczyły w budowie zrębów niepodległego państwa polskiego – II Rzeczpospolitej. pl
dc.language.iso pol pl
dc.relation.ispartofseries 100-lecie niepodległości. Wspomnienia i pamiętniki;2
dc.subject Liga Narodowa, dwudziestolecie międzywojenne, wspomnienia pl
dc.title Liga Narodowa (1893–1928) pl
dc.type Książka pl


Pliki:

Należy do następujących kolekcji

Pokaż prosty rekord

Szukaj w repozytorium


Wyszukiwanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto