NGOteka

Miasta wielu religii. Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej

Biblioteka NGO

Pokaż prosty rekord

dc.contributor.author Jakubowski, Melchior
dc.contributor.author Sas, Maksymilian
dc.contributor.author Walczyna, Filip
dc.date.accessioned 2017-05-11T12:38:33Z
dc.date.available 2017-05-11T12:38:33Z
dc.date.issued 2017-05-11
dc.identifier.isbn 978-83-65248-08-4
dc.identifier.uri http://ngoteka.pl/handle/item/351
dc.description „Topografia sakralna wieloreligijnych miast ziem ruskich Korony” to objazd naukowy po terenach obecnej zachodniej Ukrainy, który odbył się w terminie 28 VII – 10 VIII 2013 r. Z kolei w dniach 11–22 VIII 2014 r. na dzisiejszej Białorusi zrealizowaliśmy projekt „Topografia sakralna wieloreligijnych miast Wielkiego Księstwa Litewskiego”. Obie wyprawy dają łączną panoramę omawianych zjawisk w dwóch głównych częściach ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. pl
dc.description.abstract Zagadnienie „państwa bez stosów” – dawnej Rzeczypospolitej jako państwa, w którym przez długi czas możliwa była w miarę spokojna koegzystencja wyznawców wielu religii – od dawna przyciągało uwagę historyków. Młodzi adepci muzy Klio, skupieni w Studenckim Kole Naukowym Historyków Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego podjęli – jako autorzy zbiorowej monografii Miasta wielu religii. Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej – pionierską i udaną próbę rozwiązania kilku problemów badawczych. Wnieśli cenny i oryginalny wkład do istotnej poznawczo tematyki, skupionej wokół następujących pytań: „W jakim stopniu lokalizacja świątyni świadczy o pozycji społecznej grupy, do której ona należała? Czy można z tego wnioskować o dominacji którejś z nich? W jakich odległościach od siebie wznoszono miejsca modlitwy różnych wspólnot? Jakie nadawano im rozmiary i co chciano przez to wyrazić? I wreszcie chyba najważniejszy problem badawczy: czy w powyższych kwestiach istniały jakieś stałe układy, schematy, zróżnicowania geograficzne, czy może wszystko zależało od specyfiki danego miejsca?”. pl
dc.language.iso pol pl
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska pl_PL
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subject religia, miejsca kultu pl
dc.title Miasta wielu religii. Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej pl
dc.type Książka pl


Pliki:

Należy do następujących kolekcji

Pokaż prosty rekord

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska Ta pozycja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Szukaj w repozytorium


Wyszukiwanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto