NGOteka

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego rok po wejściu w życie. Raport.

Biblioteka NGO

Pokaż prosty rekord

dc.contributor.author Mileszyk, Natalia
dc.contributor.author Izdebski, Krzysztof
dc.contributor.author Siwanowicz, Magdalena
dc.date.accessioned 2017-07-05T13:50:26Z
dc.date.available 2017-07-05T13:50:26Z
dc.date.issued 2017-07-05
dc.identifier.uri http://ngoteka.pl/handle/item/355
dc.description W prezentowanym materiale poruszamy kwestie związane z ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego pochodzących z 40 wybranych instytucji publicznych, z których 24 to instytucje kultury, a pozostałe to instytucje państwowe. W treści raportu poruszamy zagadnienia dotyczące m. in.: – ilości wniosków o re-use, które wpłynęły do instytucji publicznych w badanym okresie, – przedmiotu składanych wniosków, – rozstrzygnięć instytucji publicznych w zakresie składanych wniosków, – umów o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego przez instytucje publiczne. Ponadto, postanowiliśmy przyjrzeć się dwóm kwestiom kluczowym w kontekście praktyki stosowania Ustawy. Po pierwsze, orzecznictwu sądów – liczne kontrowersje interpretacyjne, które budzi Ustawa o reuse stają się przedmiotem orzekania sądów administracyjnych. Drugim zagadnieniem jest kwestia kolizji nowych przepisów z ustawami szczegółowymi i związane z tym wątpliwości co do praktyki stosowania Ustawy. pl
dc.description.abstract Wraz z Fundacją ePaństwo postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej jak w praktyce funkcjonuje ustawa z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, w jaki sposób korzystają z niej wnioskodawcy oraz jak stosują ją podmioty publiczne. Wysłaliśmy 40 wniosków o dostęp do informacji publicznej adresowanych do wybranych instytucji zobowiązanych do stosowania Ustawy w Polsce. Każda z wybranych przez nas jednostek została poproszona o odpowiedź na kilka pytań związanych ze stosowaniem Ustawy o reuse w okresie od 16 czerwca 2016 roku do 24 kwietnia 2017 roku. pl
dc.language.iso pol pl
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska pl_PL
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subject ponowne wykorzystywanie, informacja sektora publicznego, pl
dc.title Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego rok po wejściu w życie. Raport. pl
dc.type Raport pl


Pliki:

Należy do następujących kolekcji

Pokaż prosty rekord

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska Ta pozycja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Szukaj w repozytorium


Wyszukiwanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto