NGOteka

Sustainable Development Reports. A practical guide

Biblioteka NGO

Pokaż prosty rekord

dc.contributor.author Hudlot, Brigitte
dc.date.accessioned 2012-07-26T20:31:46Z
dc.date.available 2012-07-26T20:31:46Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://bibliotekango.pl/handle/item/50
dc.description.abstract Bez wątpienia transparentność jest dla interesariuszy jednym z niekwestionowanych filarów społecznej odpowiedzialności biznesu. Mimo to zasięg oraz sposoby jej osiągania są ciągle przedmiotem dyskusji. Business & Society Belgium popiera dobrowolny charakter wszystkich podejść do tematu transparentności. Uważamy, że bez względu na wybór środków, w jaki będzie osiągana - rzeczowość, spójność i niezawodność muszą być zagwarantowane. W tym duchu w kwietniu 2007 stworzyliśmy grupę roboczą składającą się z 15 biznesowych członków naszej sieci. Celem tej grupy jest praca nad jakością raportów zrównoważonego rozwoju. W odpowiedzi na nowe oczekiwania interesariuszy niniejszy przewodnik prezentuje najnowsze trendy w raportowaniu nie-finansowym oraz istniejące narzędzia i doświadczenia, które pomogą w przygotowaniu przejrzystego i odpowiedniego raportu. Bazując na pracach powołanej grupy roboczej przedstawiamy najnowsze międzynarodowe badania z obszaru raportowania o zrównoważonym rozwoju oraz przykłady ostatnio opublikowanych raportów. W naszej publikacji pragniemy odpowiedzieć na następujące pytania: Jakie są oczekiwania interesariuszy wobec raportów społecznych? Jak możemy wykorzystać tego typu raporty do kształtowania narzędzi dynamicznej komunikacji w zgodzie ze strategiami zrównoważonego rozwoju w biznesie? Jakie narzędzia są dostępne dla biznesu? Jakie są czynniki i etapy powstawania dobrego raportu? Raporty zrównoważonego rozwoju mogą być czymś więcej niż tylko obrazem firmy. Wierzymy, że mogą stać się cennym narzędziem zachęcającym do dialogu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji z perspektywą ulepszenie jej CSRowej strategii. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso en pl_PL.UTF-8
dc.publisher Business Society Belgium pl_PL.UTF-8
dc.subject firmy i przedsiębiorstwa
dc.subject odpowiedzialność biznesu
dc.title Sustainable Development Reports. A practical guide pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Praktyczny przewodnik po raportach zrównoważonego rozwoju pl_PL.UTF-8
dc.type Książka pl_PL.UTF-8


Pliki:

Należy do następujących kolekcji

Pokaż prosty rekord

Szukaj w repozytorium


Wyszukiwanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto