NGOteka

Zarządzanie różnorodnością w Polsce

Biblioteka NGO

Pokaż prosty rekord

dc.contributor.author Gryszko, Magdalena
dc.date.accessioned 2012-07-26T21:10:22Z
dc.date.available 2012-07-26T21:10:22Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://bibliotekango.pl/handle/item/54
dc.description Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Zarządzanie różnorodnością w Polsce” jest pierwszą próbą analizy zarządzania różnorodnością w Polsce. Raport stanowi część europejskiego Raportu na temat zarządzania różnorodnością. Powstał on w ramach międzynarodowego projektu CSR/Diversity Project. Celem projektu jest promocja społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedsiębiorstw oraz, w szczególności, zarządzania różnorodnością w czterech obszarach: pozycjonowania przedsiębiorstwa, polityki zatrudnienia i rekrutacji, zarządzania kadrami oraz komunikacji i budowania świadomości. Raport powstał na podstawie analizy raportów Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” z lat 2004 – 2008, wyników badań projektu Gender Index, raportu „Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza” oraz wywiadów pogłębionych z przedstawicielami/przedstawicielkami 7 firm, wytypowanych przez autorkę na podstawie tych badań i raportów, w konsultacji z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Raport obejmuje następujące tematy: Uwarunkowania gospodarcze, prawne i społeczno-kulturowe CSR i zarządzania różnorodnością w Polsce. Rola głównych interesariuszy CSR/Diversity w Polsce. Dobre praktyki z zakresu zarządzania różnorodnością i równością szans opisane na podstawie wywiadów pogłębionych. Motywacje, bariery i czynniki sukcesu wdrażania zarządzania różnorodnością w Polsce. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Komisja Europejska pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Forum Odpowiedzialnego Biznesu pl_PL.UTF-8
dc.subject odpowiedzialność biznesu
dc.subject firmy i przedsiębiorstwa
dc.title Zarządzanie różnorodnością w Polsce pl_PL.UTF-8
dc.type Raport pl_PL.UTF-8


Pliki:

Należy do następujących kolekcji

Pokaż prosty rekord

Szukaj w repozytorium


Wyszukiwanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto