NGOteka

Muzeum Historii Polski Przeglądanie wg tytułu

Biblioteka NGO

Muzeum Historii Polski Przeglądanie wg tytułu

Sortuj wg: Porządek: Wyników:

 • (red.) Persak, Krzysztof; (red.) Machcewicz, Paweł (2015-04-22)
  Na pozycję składają się artykuły o dwóch ostatnich dekadach PRL-u. Okres ten rozpoczął się gierkowskim „nowym otwarciem” i trwającą 5 lat prosperity, napędzaną kredytami z Zachodu, i szeroko zakrojonymi inwestycjami. Szybki ...
 • Grabowska, Klaudia; Majdecka, Ewa; Śliwowski, Kamil (2015-06-26)
  Dofinansowano z granu MNiSW na promocję nauki
 • Moraczewski, Jędrzej; Nałęcz, Tomasz (Muzeum Historii Polski, 2015)
  Przewrót w Polsce to jedno z najciekawszych świadectw dokumentujących pierwsze miesiące odrodzonej w listopadzie 1918 roku suwerennej Polski. To zapis zrodzony niemalże na gorąco, kiedy kształtu wydarzeń i atmosfery ...
 • Ciołkoszowa, Lidia; Friszke, Andrzej (Éditions du Dialogue, 1995)
 • (red.) Przeszowska, Agnieszka; (red.) Skibiński, Paweł (2015-03-17)
  Materiały pokonferencyjne ze spotkania polskich historyków w Jadwisinie 25-26.10.2007 r. Muzeum Historii Polski od momentu powołania współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi przy projektowaniu stałej ekspozycji i ...
 • (red.) Przeszowska, Agnieszka; (red.) Skibiński, Paweł (2015-03-17)
  Materiały pokonferencyjne ze spotkania polskich historyków w Jadwisinie 25-26.10.2007 r. Muzeum Historii Polski od momentu powołania współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi przy projektowaniu stałej ekspozycji i ...
 • Gałecka, Marzena (2015-09-04)
  Ogólna prezentacja strat i zniszczeń w zabytkach nieruchomych na obszarze województwa lubelskiego w świetle dokumentów archiwalnych i opracowań statystycznych: stan badań, zestawienie tabelaryczne, ilustracje, projekty ...
 • Jakubowski, Melchior; Sas, Maksymilian; Walczyna, Filip (2017-09-25)
  „Topografia sakralna wieloreligijnych miast ziem ruskich Korony” to objazd naukowy po terenach obecnej zachodniej Ukrainy, który odbył się w terminie 28 VII – 10 VIII 2013 r. Z kolei w dniach 11–22 VIII 2014 r. na dzisiejszej ...
 • Sucheni-Grabowska, Anna (2015-03-17)
  Prezentowana książka stanowi zbiór dziewięciu tekstów znakomitego i cenionego historyka ustroju, prawa i praktyki politycznej Rzeczypospolitej szlacheckiej prof. Anny Sucheni-Grabowskiej. Znalazły się w niej artykuły już ...
 • Zuchniewicz, Paweł; Wojtyła, Karol (Muzeum Historii Polski w Warszawie, 2007)
  Książka autorstwa Pawła Zuchniewicza, ilustrowana zdjęciami Ryszarda Rzepeckiego, jest wyborem tekstów papieża o Polsce, jej dziejach i jego stosunku do ziemi ojczystej, w której tkwił „głęboko wrośnięty korzeniami życia, ...
 • Wołodkiewicz, Mateusz Chryzostom; Ferreri, Zachariasz; Święcicki, Grzegorz; Skarga, Piotr; Okoń, Jan [wstęp] (2017-05-16)
  Najstarszy spisany w języku polskim żywot św. Kazimierza Jagiellończyka, pióra Mateusza Chryzostoma Wołodkiewicza, powstał w 1606 roku, po czym zaginął bez śladu na kilkaset lat. Dzięki odnalezieniu w ostatnim czasie ...

Szukaj w repozytorium


Wyszukiwanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto