NGOteka

Muzeum Historii Polski Przeglądanie wg daty wydania

Biblioteka NGO

Muzeum Historii Polski Przeglądanie wg daty wydania

Sortuj wg: Porządek: Wyników:

 • Ciołkoszowa, Lidia; Friszke, Andrzej (Éditions du Dialogue, 1995)
 • Zuchniewicz, Paweł; Wojtyła, Karol (Muzeum Historii Polski w Warszawie, 2007)
  Książka autorstwa Pawła Zuchniewicza, ilustrowana zdjęciami Ryszarda Rzepeckiego, jest wyborem tekstów papieża o Polsce, jej dziejach i jego stosunku do ziemi ojczystej, w której tkwił „głęboko wrośnięty korzeniami życia, ...
 • Sucheni-Grabowska, Anna (Muzeum Historii Polski, 2007)
  Nakładem Muzeum Historii Polski wznowiono pracę doktorską jednego z najwybitniejszych historyków I RP Anny Sucheni-Grabowskiej. Praca ta dotyczy mało spopularyzowanego tematu jakim jest domena królewska w Polsce - podstawowe ...
 • (red.) Bartołd, Joanna (Muzeum Historii Polski, Bellona SA, 2011)
  Pamiętniki Romera obejmują zasadniczo okres 1914-1927. Znaczną ich część zajmują opisy działań wojennych szeroko komentowanych przez autora. Dają one wgląd w stan polskiej armii z okresu dwudziestolecia, jej porównanie z ...
 • Grabowska, Klaudia (Stowarzyszenie EBIB, 2013)
  Baza bibliograficzna Bazhum, prowadzona przez Muzeum Historii Polski, rejestruje informacje o zawartości bibliograficznej czasopism z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych w pełnym zakresie - od początkowych do ...
 • Wasilewski, Leon; Friszke, Andrzej (Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, Muzeum Historii Polski, 2013)
 • Nikžentaitis, Alvydas; Kopczyński, Michał (2014-08-08)
  Książka „Dialog kultur pamięci w regionie ULB” pod redakcją Alvydasa Nikžentaitisa i Michała Kopczyńskiego jest owocem dyskusji prowadzonych w latach 2011-2012 podczas serii międzynarodowych seminariów poświęconych pamięciom ...
 • (red.) Kostro, Robert; (red.) Wóycicki, Kazimierz; (red.) Wysocki, Michał (2014-09-08)
  Publikacja stanowi rezultat dwóch projektów: seminarium "Pamięć Europy Środkowej" i konferencji "Polskie muzea historyczne w kontekście europejskim".
 • Moraczewski, Jędrzej; Nałęcz, Tomasz (Muzeum Historii Polski, 2015)
  Przewrót w Polsce to jedno z najciekawszych świadectw dokumentujących pierwsze miesiące odrodzonej w listopadzie 1918 roku suwerennej Polski. To zapis zrodzony niemalże na gorąco, kiedy kształtu wydarzeń i atmosfery ...
 • (red.) Lewczuk, Elżbieta; (red.) Kąkolewski, Igor; (red.) Kopczyński, Michał (2015-03-17)
  Książka "Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań i kultur (XVI-XVIII w.), jest jednocześnie katalogiem wystawy pod tym samym tytułem, zorganizowanej przez Muzeum Historii Polskie w 2012 r. To próba pokazania ...
 • (red.) Brodacki, Jakub (2015-03-17)
  Konferencja „Polska na tle Europy XVI-XVII wieku” była pierwszym naukowym sympozjum organizowanym przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. W wyniku konferencji powstał niezwykle interesujący materiał naukowy prezentowany ...
 • (red.) Przeszowska, Agnieszka; (red.) Skibiński, Paweł (2015-03-17)
  Materiały pokonferencyjne ze spotkania polskich historyków w Jadwisinie 25-26.10.2007 r. Muzeum Historii Polski od momentu powołania współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi przy projektowaniu stałej ekspozycji i ...
 • (red.) Przeszowska, Agnieszka; (red.) Skibiński, Paweł (2015-03-17)
  Materiały pokonferencyjne ze spotkania polskich historyków w Jadwisinie 25-26.10.2007 r. Muzeum Historii Polski od momentu powołania współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi przy projektowaniu stałej ekspozycji i ...
 • Sucheni-Grabowska, Anna (2015-03-17)
  Prezentowana książka stanowi zbiór dziewięciu tekstów znakomitego i cenionego historyka ustroju, prawa i praktyki politycznej Rzeczypospolitej szlacheckiej prof. Anny Sucheni-Grabowskiej. Znalazły się w niej artykuły już ...
 • (red.) Wołek, Artur; (red.) Bartyzel, Małgorzata (2015-03-20)
  „Polityka Polska” – pismo środowiska Ruchu Młodej Polski (RMP) – stała się w latach 80-tych XX w. głównym ośrodkiem krystalizacji myśli i strategii prawicowej opozycji antykomunistycznej. Jej znaczenie polegało przede ...
 • (red.) Persak, Krzysztof; (red.) Machcewicz, Paweł (2015-04-20)
  Na serię wydawniczą "Polski wiek XX" zainicjowaną przez Muzeum Historii Polski składają się cztery tomy esejów historycznych poświęconych losom Polski i Polaków w burzliwym ubiegłym stuleciu. Ideą przewodnią było dostarczenie ...
 • (red.) Persak, Krzysztof; (red.) Machcewicz, Paweł (2015-04-22)
  Drugi tom z serii „Polski wiek XX” poświęcony dziejom Polski i Polaków w okresie II wojny światowej. W środku znalazło się 10 tekstów poświęconych różnych aspektom historii Polski w tym dramatycznym okresie. Miłośnicy ...
 • (red.) Machcewicz, Paweł; (red.) Persak, Krzysztof (2015-04-22)
  Trzeci tom serii "Polski wiek XX" jest poświęcony historii PRL do grudnia 1970 i Polsce lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Postanowienia konferencji jałtańskiej zdecydowały o włączeniu Polski do bloku sowieckiego. ...
 • (red.) Persak, Krzysztof; (red.) Machcewicz, Paweł (2015-04-22)
  Na pozycję składają się artykuły o dwóch ostatnich dekadach PRL-u. Okres ten rozpoczął się gierkowskim „nowym otwarciem” i trwającą 5 lat prosperity, napędzaną kredytami z Zachodu, i szeroko zakrojonymi inwestycjami. Szybki ...
 • (red.) Skibiński, Paweł; (red.) Wiścicki, Tomasz; (red.) Wysocki, Michał (2015-05-07)

Szukaj w repozytorium


Wyszukiwanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto