NGOteka

Polska na tle Europy XVI-XVII wieku

Biblioteka NGO

Pokaż prosty rekord

dc.contributor.author (red.) Brodacki, Jakub
dc.date.accessioned 2015-03-17T10:39:12Z
dc.date.available 2015-03-17T10:39:12Z
dc.date.issued 2015-03-17
dc.identifier.isbn 978-83-60642-12-2
dc.identifier.uri http://ngoteka.pl/handle/item/281
dc.description Zasadniczym celem konferencji, co zostało zawarte w publikacji, była dyskusja specjalistów na temat sposobów rozumienia doświadczeń dziejowych z okresu XVI-XVII w. oraz ukazanie dróg interpretacji doświadczeń dawnej Rzeczypospolitej na tle Europy, z uwzględnieniem perspektywy badaczy polskich oraz uczonych pochodzących z krajów współtworzących niegdyś Rzeczpospolitą. pl
dc.description.abstract Konferencja „Polska na tle Europy XVI-XVII wieku” była pierwszym naukowym sympozjum organizowanym przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. W wyniku konferencji powstał niezwykle interesujący materiał naukowy prezentowany w postaci książki „Polska na tle Europy”. Jej zawartość jest zarówno przeglądem stanu aktualnych badań, jak i efektem długoletniej pracy naukowej wybitnych uczonych. Może ona prowokować do dyskusji, inspirować do dalszych badań naukowych oraz do wytyczania nowych wyzwań badawczych. pl
dc.language.iso pol pl
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska pl_PL
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subject historia, Polska, ustrój, pl
dc.title Polska na tle Europy XVI-XVII wieku pl
dc.type Książka pl
dc.type Materiały konferencyjne pl


Pliki:

Należy do następujących kolekcji

Pokaż prosty rekord

Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Ta pozycja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Szukaj w repozytorium


Wyszukiwanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto