NGOteka

Muzeum Historii Polski

Biblioteka NGO

Muzeum Historii Polski

 

Ostatnio zamieszczone

 • Jakubowski, Melchior; Sas, Maksymilian; Walczyna, Filip (2017-09-25)
  „Topografia sakralna wieloreligijnych miast ziem ruskich Korony” to objazd naukowy po terenach obecnej zachodniej Ukrainy, który odbył się w terminie 28 VII – 10 VIII 2013 r. Z kolei w dniach 11–22 VIII 2014 r. na dzisiejszej ...
 • Kopczyński, Michał; Siniarska, Anna (2017-09-22)
  Potencjał badawczy wynikający z posłużenia się parametrami budowy ciała dla określenia stanu biologicznego skorelowanego z sytuacją społeczno-ekonomiczną wykazano w dwojaki sposób. Pierwsza część publikacji zawiera zarówno ...
 • Sikorski, Tomasz; Wątor, Adam (2017-05-18)
  Dzieje Ligi Narodowej [dalej: LN] nie są jak dotąd dokładnie zbadane. Podobnie rzecz się ma z bazą źródłową dotyczącą tej organizacji. Liga w założeniach była organizacją elitarną (w szczytowym okresie funkcjonowania liczyła ...
 • Sikorski, Tomasz; Ptaszyński, Rosław; i inni (2017-05-16)
  Łącznik to ktoś, kto zapewnia kontakt i ciągłość relacji, kto umożliwia porozumienie. W przypadku Albina Tybulewicza (1929–2014), działacza emigracyjnego Stronnictwa Narodowego i społecznika, określenie to mieści w sobie ...
 • Wołodkiewicz, Mateusz Chryzostom; Ferreri, Zachariasz; Święcicki, Grzegorz; Skarga, Piotr; Okoń, Jan [wstęp] (2017-05-16)
  Najstarszy spisany w języku polskim żywot św. Kazimierza Jagiellończyka, pióra Mateusza Chryzostoma Wołodkiewicza, powstał w 1606 roku, po czym zaginął bez śladu na kilkaset lat. Dzięki odnalezieniu w ostatnim czasie ...
 • Jakubowski, Melchior; Sas, Maksymilian; Walczyna, Filip (2017-05-11)
  Zagadnienie „państwa bez stosów” – dawnej Rzeczypospolitej jako państwa, w którym przez długi czas możliwa była w miarę spokojna koegzystencja wyznawców wielu religii – od dawna przyciągało uwagę historyków. Młodzi adepci ...
 • Moraczewski, Jędrzej; Nałęcz, Tomasz (Muzeum Historii Polski, 2015)
  Przewrót w Polsce to jedno z najciekawszych świadectw dokumentujących pierwsze miesiące odrodzonej w listopadzie 1918 roku suwerennej Polski. To zapis zrodzony niemalże na gorąco, kiedy kształtu wydarzeń i atmosfery ...
 • Sikorski, Tomasz; Wątor, Adam (2017-05-11)
  Dzieje Ligi Narodowej [dalej: LN] nie są jak dotąd dokładnie zbadane. Podobnie rzecz się ma z bazą źródłową dotyczącą tej organizacji. Liga w założeniach była organizacją elitarną (w szczytowym okresie funkcjonowania liczyła ...
 • Ciołkoszowa, Lidia; Friszke, Andrzej (Éditions du Dialogue, 1995)
 • Gałecka, Marzena (2015-09-04)
  Ogólna prezentacja strat i zniszczeń w zabytkach nieruchomych na obszarze województwa lubelskiego w świetle dokumentów archiwalnych i opracowań statystycznych: stan badań, zestawienie tabelaryczne, ilustracje, projekty ...
 • Nieznany autor (2015-06-28)
 • Grabowska, Klaudia; Majdecka, Ewa; Śliwowski, Kamil (2015-06-26)
  Dofinansowano z granu MNiSW na promocję nauki
 • (red.) Skibiński, Paweł; (red.) Wiścicki, Tomasz (2015-05-07)
 • (red.) Skibiński, Paweł; (red.) Wiścicki, Tomasz; (red.) Wysocki, Michał (2015-05-07)
 • (red.) Persak, Krzysztof; (red.) Machcewicz, Paweł (2015-04-22)
  Na pozycję składają się artykuły o dwóch ostatnich dekadach PRL-u. Okres ten rozpoczął się gierkowskim „nowym otwarciem” i trwającą 5 lat prosperity, napędzaną kredytami z Zachodu, i szeroko zakrojonymi inwestycjami. Szybki ...
 • (red.) Machcewicz, Paweł; (red.) Persak, Krzysztof (2015-04-22)
  Trzeci tom serii "Polski wiek XX" jest poświęcony historii PRL do grudnia 1970 i Polsce lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Postanowienia konferencji jałtańskiej zdecydowały o włączeniu Polski do bloku sowieckiego. ...
 • (red.) Persak, Krzysztof; (red.) Machcewicz, Paweł (2015-04-22)
  Drugi tom z serii „Polski wiek XX” poświęcony dziejom Polski i Polaków w okresie II wojny światowej. W środku znalazło się 10 tekstów poświęconych różnych aspektom historii Polski w tym dramatycznym okresie. Miłośnicy ...
 • (red.) Persak, Krzysztof; (red.) Machcewicz, Paweł (2015-04-20)
  Na serię wydawniczą "Polski wiek XX" zainicjowaną przez Muzeum Historii Polski składają się cztery tomy esejów historycznych poświęconych losom Polski i Polaków w burzliwym ubiegłym stuleciu. Ideą przewodnią było dostarczenie ...
 • (red.) Bartołd, Joanna (Muzeum Historii Polski, Bellona SA, 2011)
  Pamiętniki Romera obejmują zasadniczo okres 1914-1927. Znaczną ich część zajmują opisy działań wojennych szeroko komentowanych przez autora. Dają one wgląd w stan polskiej armii z okresu dwudziestolecia, jej porównanie z ...
 • (red.) Wołek, Artur; (red.) Bartyzel, Małgorzata (2015-03-20)
  „Polityka Polska” – pismo środowiska Ruchu Młodej Polski (RMP) – stała się w latach 80-tych XX w. głównym ośrodkiem krystalizacji myśli i strategii prawicowej opozycji antykomunistycznej. Jej znaczenie polegało przede ...
 • Sucheni-Grabowska, Anna (Muzeum Historii Polski, 2007)
  Nakładem Muzeum Historii Polski wznowiono pracę doktorską jednego z najwybitniejszych historyków I RP Anny Sucheni-Grabowskiej. Praca ta dotyczy mało spopularyzowanego tematu jakim jest domena królewska w Polsce - podstawowe ...
 • Sucheni-Grabowska, Anna (2015-03-17)
  Prezentowana książka stanowi zbiór dziewięciu tekstów znakomitego i cenionego historyka ustroju, prawa i praktyki politycznej Rzeczypospolitej szlacheckiej prof. Anny Sucheni-Grabowskiej. Znalazły się w niej artykuły już ...
 • (red.) Przeszowska, Agnieszka; (red.) Skibiński, Paweł (2015-03-17)
  Materiały pokonferencyjne ze spotkania polskich historyków w Jadwisinie 25-26.10.2007 r. Muzeum Historii Polski od momentu powołania współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi przy projektowaniu stałej ekspozycji i ...
 • (red.) Przeszowska, Agnieszka; (red.) Skibiński, Paweł (2015-03-17)
  Materiały pokonferencyjne ze spotkania polskich historyków w Jadwisinie 25-26.10.2007 r. Muzeum Historii Polski od momentu powołania współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi przy projektowaniu stałej ekspozycji i ...
 • (red.) Brodacki, Jakub (2015-03-17)
  Konferencja „Polska na tle Europy XVI-XVII wieku” była pierwszym naukowym sympozjum organizowanym przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. W wyniku konferencji powstał niezwykle interesujący materiał naukowy prezentowany ...
 • (red.) Lewczuk, Elżbieta; (red.) Kąkolewski, Igor; (red.) Kopczyński, Michał (2015-03-17)
  Książka "Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań i kultur (XVI-XVIII w.), jest jednocześnie katalogiem wystawy pod tym samym tytułem, zorganizowanej przez Muzeum Historii Polskie w 2012 r. To próba pokazania ...
 • (red.) Kostro, Robert; (red.) Wóycicki, Kazimierz; (red.) Wysocki, Michał (2014-09-08)
  Publikacja stanowi rezultat dwóch projektów: seminarium "Pamięć Europy Środkowej" i konferencji "Polskie muzea historyczne w kontekście europejskim".
 • Nikžentaitis, Alvydas; Kopczyński, Michał (2014-08-08)
  Książka „Dialog kultur pamięci w regionie ULB” pod redakcją Alvydasa Nikžentaitisa i Michała Kopczyńskiego jest owocem dyskusji prowadzonych w latach 2011-2012 podczas serii międzynarodowych seminariów poświęconych pamięciom ...
 • Zuchniewicz, Paweł; Wojtyła, Karol (Muzeum Historii Polski w Warszawie, 2007)
  Książka autorstwa Pawła Zuchniewicza, ilustrowana zdjęciami Ryszarda Rzepeckiego, jest wyborem tekstów papieża o Polsce, jej dziejach i jego stosunku do ziemi ojczystej, w której tkwił „głęboko wrośnięty korzeniami życia, ...
 • Wasilewski, Leon; Friszke, Andrzej (Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, Muzeum Historii Polski, 2013)
 • Grabowska, Klaudia (Stowarzyszenie EBIB, 2013)
  Baza bibliograficzna Bazhum, prowadzona przez Muzeum Historii Polski, rejestruje informacje o zawartości bibliograficznej czasopism z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych w pełnym zakresie - od początkowych do ...
 

Szukaj w repozytorium


Wyszukiwanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Kanały RSS