NGOteka

Przewrót w Polsce

Biblioteka NGO

Pokaż prosty rekord

dc.contributor.author Moraczewski, Jędrzej
dc.contributor.author Nałęcz, Tomasz
dc.date.accessioned 2017-05-11T12:04:26Z
dc.date.available 2017-05-11T12:04:26Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Przewrót w Polsce, t. i: Rządy ludowe. Szkic wypadków z czasów wyzwolenia Polski do 16 stycznia 1919 roku, napisał poseł E.K., Redakcja Tygodnika „Prawo Ludu”, Kraków–Warszawa 1919. pl
dc.identifier.isbn 978-83-65248-03-9
dc.identifier.uri http://ngoteka.pl/handle/item/350
dc.description Materiały źródłowe znajdują się w domenie publicznej. Treść opracowania (wstępu i przypisów) dostępna jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów i Muzeum Historii Polski w Warszawie. Pełny tekst licencji: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode. pl
dc.description.abstract Przewrót w Polsce to jedno z najciekawszych świadectw dokumentujących pierwsze miesiące odrodzonej w listopadzie 1918 roku suwerennej Polski. To zapis zrodzony niemalże na gorąco, kiedy kształtu wydarzeń i atmosfery tamtego czasu jeszcze nie zweryfikował i nie zniekształcił dalszy bieg wypadków. Tekst powstał latem 1919 roku, a ostatnie jego odniesienia faktograficzne pochodzą z końca lipca. Rzecz jasna, aktualność i świeżość zapisu ma też i ciemniejsze strony. Narracja przepełniona jest emocjami, także politycznymi, a te nie służą bezstronności wywodu. O niezwykle wysokiej wartości tego przekazu decyduje w pierwszej kolejności osoba jego autora. Jędrzej Moraczewski to jedna z najważniejszych postaci ówczesnej sceny politycznej. (Tomasz Nałęcz) pl
dc.language.iso pol pl
dc.publisher Muzeum Historii Polski pl
dc.relation.ispartofseries 100-lecie niepodległości. Wspomnienia i pamiętniki;3
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska pl_PL
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subject niepodległość, Jędrzej Moraczewski, wspomnienia pl
dc.title Przewrót w Polsce pl
dc.type Książka pl


Pliki:

Należy do następujących kolekcji

Pokaż prosty rekord

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska Ta pozycja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Szukaj w repozytorium


Wyszukiwanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto