NGOteka

Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli

Biblioteka NGO

Pokaż prosty rekord

dc.contributor.author Reichel, Janusz
dc.contributor.author Oczyp, Przemysław
dc.date.accessioned 2012-09-04T15:50:20Z
dc.date.available 2012-09-04T15:50:20Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.isbn 978-83-932564-1-9
dc.identifier.uri http://bibliotekango.pl/handle/item/73
dc.description Celem podręcznika „Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym [05] rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli” jest przedstawienie informacji i porad umoż- liwiających zrozumienie problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) oraz zrównoważonego rozwoju. Mamy nadzie- ję, że niniejsza publikacja umożliwi nauczycielom i nauczycielkom, wykładowcom oraz trenerom i trenerkom wprowadzenie poruszanych tematów do edukacji na różnych poziomach nauczania – od szkolnictwa podstawowego, przez szkolnictwo gimnazjalne i ponadgimnazjalne, po szkolnictwo wyższe. Podręcznik jest dystry- buowany wśród nauczycieli i kadry akademickiej, a także udostępniony na stro- nach internetowych w wersji elektronicznej. Naszym zamiarem jest, aby przewodnik w prosty i przystępny sposób prezento- wał istotne kwestie związane z CSR i zrównoważonym rozwojem oraz umożliwiał powiązanie ich z treścią nauczania wielu przedmiotów, m.in. przedsiębiorczości, etyki, ekonomii, biologii, nauk o środowisku oraz społeczeństwie. Wierzymy, że przekazywanie wiedzy w tym zakresie i kształtowanie postaw już od pierwszych etapów nauczania jest istotne dla pokolenia, które w przyszłości będzie dokony- wać bardziej świadomych i zrównoważonych wyborów. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Publikacja przygotowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu na zlecenie Ministerstwa Gospodarki pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Forum Odpowiedzialnego Biznesu pl_PL.UTF-8
dc.subject odpowiedzialność biznesu
dc.subject edukacja
dc.subject społeczeństwo obywatelskie
dc.title Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli pl_PL.UTF-8
dc.type Książka pl_PL.UTF-8


Pliki:

Należy do następujących kolekcji

Pokaż prosty rekord

Szukaj w repozytorium


Wyszukiwanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto