NGOteka

Dialog kultur pamięci w regionie ULB

Biblioteka NGO

Pokaż prosty rekord

dc.contributor.author Nikžentaitis, Alvydas
dc.contributor.author Kopczyński, Michał
dc.date.accessioned 2014-08-08T11:58:14Z
dc.date.available 2014-08-08T11:58:14Z
dc.date.issued 2014-08-08
dc.identifier.isbn 978-83-60642-92-4
dc.identifier.uri http://ngoteka.pl/handle/item/261
dc.description.abstract Książka „Dialog kultur pamięci w regionie ULB” pod redakcją Alvydasa Nikžentaitisa i Michała Kopczyńskiego jest owocem dyskusji prowadzonych w latach 2011-2012 podczas serii międzynarodowych seminariów poświęconych pamięciom historycznym w regionie ULB (Ukraina - Litwa - Białoruś). Inspiracją dla tego przedsięwzięcia była myśl wybitnych przedstawicieli polskiej emigracji politycznej, Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego. Jeszcze w epoce „głębokiego” komunizmu stworzyli oni podstawy ideowe polityki zagranicznej dla niepodległej Polski oparte na trwałym pojednaniu z sąsiednimi narodami. Jednak „Historia góruje nad współczesnością, tak jak ojciec góruje nad swym nieletnim synem”, jak pisał Juliusz Mieroszewski. Nie można do historii odwrócić się plecami, przekreślić ją i pisać dzieje od nowa: pamięć społeczna nie jest „tabula rasa”, łatwo poddającą się dowolnemu zapisaniu przez propagandę czy politykę historyczną. Aby pomyślnie ułożyć stosunki międzynarodowe w regionie, konieczny jest dialog umożliwiający przebudowę sposobu myślenia o własnej przeszłości. Nie powinien prowadzić do utrwalania istniejących już klisz i stereotypów, będących immanentną częścią polskiej, litewskiej, ukraińskiej, białoruskiej czy rosyjskiej wielkiej narracji, które budowano w XIX i XX wieku, często w imię odróżnienia się za wszelką cenę od sąsiadów lub zasady „divide et impera”. Powracając do bolesnych niekiedy wydarzeń z przeszłości, należy spojrzeć na nie z innej niż własna perspektywy, rozważyć racje zaangażowanych stron. Takie właśnie spojrzenie oferuje publikacja „Dialog kultur pamięci w regionie ULB”. pl
dc.language.iso pol pl
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska pl_PL
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subject historia, kultura, pamięć, Ukraina, Polska, Litwa, Białoruś, Rosja, Katyń, Żydzi, Szewczenko, Jedwabne, Giedroyc, Mieroszewski, Wilno, Kresy, Europa, Hiszpania, Kozacy pl
dc.title Dialog kultur pamięci w regionie ULB pl
dc.type Książka pl


Pliki:

Należy do następujących kolekcji

Pokaż prosty rekord

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska Ta pozycja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Szukaj w repozytorium


Wyszukiwanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto